The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

GLP Iyi Laboratuar Uygulamalari Egitimi

EGiTiMCi:  

FARUK GÜNER, M. Sc. Chemist, The Swiss Consulting, Switzerland

EXPERIENCES:

Qualification Manager, Streuli Pharma AG, Switzerland

Validation & Qualification Manager, Frike Group, Frike Pharma AG, Switzerland

CERTIFICATION:

Validation Manager, Concept Heidelberg, Germany

EGiTiM DiLi: Türkce


Egitimin Icerigi

Amaç ve Kapsam
Tanımlar
AB-GMP Laboratuar kapitel degisiklikleri
Test Birimi Yönetimi ve Personel
Test Biriminin Organizasyonu ve Personel
Test Birimi Yönetiminin Sorumlulukları, Çalışma Yöneticisinin Sorumlulukları,
Çalışma Personelinin Sorumlulukları
Kalite Güvence
Kalite Güvence Personelinin Sorumlulukları ve Denetimleri
Test Birimi
Test Sistemi, Cihazlar, Materyal ve Reaktifler
Test Sistemleri, Fiziksel ve Kimyasal, Biyolojik
Test ve Referans Maddeler
Kabul, Muamele, Örnekleme, Depolama ve Karakterizasyon
Standart Çalışma Prosedürleri
Çalışma Performansı
Sonuç Raporu, Çalışma Planının İçeriği, Çalışmanın Yürütülmesi
Çalışma Sonuçlarının Rapor edilmesi, Sonuç Raporunun İçeriği
Kayıtların, Materyalin Saklanması ve Alıkonması
Test Biriminin ve Çalışmaların Denetimi
Ön denetim, Teşkilat ve Personelin Denetimi, Kalite Güvence Programının Denetimi
Test Birimlerinin Denetimi, Biyolojik Deney Sistemleri, Barındırma ve Korunma Denetimi, Cihaz, Malzeme, Reaktif ve Örneklerin Denetimi, Test Sistemlerinin Denetimi, Standart Çalışma Prosedürlerinin Denetimi
Çalışmaların Denetlenmesi
Çalışma Planının Denetimi, Ölçümler, Gözlemler ve Ham Verilerin Denetimi, Çalışma Sonuçlarının Rapor Edilmesinin Denetimi, Kayıtların Muhafazasının Denetimi, Çalışmanın Denetimi
Test Birimi ve Çalışma Denetiminin Tamamlanması

  

WORK SHOP, CASE STUDY , ROLE PLAY


Bilgi icin : info@theswissconsulting.com