The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

Laboratuvarlarda Numune Hazırlama ve Metot Geliştirme Teknikleri

  KİMLER KATILMALI :  Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları ve Endüstri Laboratuarlarının çalışanları,  Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.

Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji, çevre,  petrokimya, farmakoloji, genetik, gıda, klinik,veterinerlik, toksikoloji, diagnostik gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar.

 

EGiTiMiN AMACI:

Enstrümental Analiz teknikleri günümüzde, analizlerde miktar tayini ve araştırma konularında nicel & nitel bulgular için en sık başvurulan tekniklerdir. 

Kromatografik Cihazlar olarak adlandırılan Likit ve Gaz kromatografi Cihazları bugün farklı sektörden ortalama  her laboratuvarda enstürmental analiz için kullanılmaktadır.

Likit Kromatografi adına HPLC (FL,ECD,UV,DAD,RI,…)-İyon Kromatografi ve LC-MS sistemleri, Gaz Kromatografi adına GC (FID,NPD,ECD,TCD…)  ve GC-MS sitemleri günümüzde en sık başvurulan analiz sistemleri olmaktadır.

Hangi teknik ile çalışıyorsak çalışalım ,analizi yapılacak  numunenin en yüksek geri kazanımda(en düşük bias ile) , en az girişim içerecek şekilde (en izole şekilde), düşük belirsizlik, yüksek güvenilirlik ile analiz edilmesi istenir. Bu sürecin ister uluslararası kabul görmüş bir metot ister işletme içi geliştirilen bir metot olsun, en kritik bölümü numunenin hazırlık süreci olan ilk aşamasıdır. Bu süreçteki olası  teorik yada pratik hatalar ,validasyon süreçlerinin zorluğu, hatalı analiz sonuçları gibi can sıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebepten konunun uzmanlık ve bilgi gerektirdiği aşikardır.

 

Metot geliştirme ve numune hazırlık eğitimi ile araştırma çalışmaları ölçüme dayanan işletme içi metot geliştirme çalışmaları olan laboratuvar uzman ve yöneticileri, Metot aplikasyon uzmanları , uluslararası metot verifikasyonu yapacak kişiler, Kromatografi teknikleri için numune saflaştırma- clean-up, ekstraksiyon, zenginleştirme, türevlendirme gibi prensipleri hakkında geniş bilgi ve becerileri güncel örnekler üzerinden edineceklerdir.

 

EGiTiM KONULARI: 

 

Numune Ekstraksiyon teknikleri (SLE, LLE, Soxhlet,...)
Solvent seçimi püf noktaları
Numune cinsine göre clean-up stratejileri
Türevlendirme ajanları ve örnek prosesler
Zenginleştirme ve Response yükseltme teknikleri
Katı Faz ekstraksiyon pensibi ve uygun SPE seçme klavuzu
Çöktürme prensipleri ve mekanizmaları,
İyon Değişim uygulamaları
Girişim yapan kaynakları belirleme ve eleme,
Örnek aplikasyonları
Filtreleme- (filtre seçme ve uygulama hakkında pratik bilgiler)
Hazırlıksız enjeksiyon teknikleri, (headspace, sorptive extraction, purge and trap, dilute and shoot, SPME, …)
Sample preparation - referans rehberi
Quechers tekniği ve uluslararası metot çeşitlilikleri.
 
Case Study: Örneklerde başlıca numune hazırlık stratejileri,
Workshop  : Uygulamalar, Online- real time hazırlık stratejileri ve uygulama örneği