The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

HPLC & GC Troubleshooting (Sorun giderme teknikleri)

KİMLER KATILMALI : Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları,  Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.

Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler. Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji,  farmakoloji, genetik,veterinerlik, toksikoloji gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar ve tüm ilgili calisanlar

 

EGiTiMiN AMACI:

Enstrümental Analiz teknikleri günümüzde, analizlerde miktar tayini ve araştırma konularında nicel & nitel bulgular için en sık başvurulan tekniklerdir.

 

Kromatografik Cihazlar olarak adlandırılan Likit ve Gaz kromatografi Cihazları bugün ortalama farklı sektörden her laboratuvarda enstürmental analiz için kullanılmaktadır.

 

Likit Kromatografi adına HPLC-İyon Kromatografi ve LC-MS sistemleri, Gaz Kromatografi adına GC ve GC-MS sitemleri günümüzde en sık başvurulan analiz sistemleri olmaktadır.

 

Kullanılan analiz cihazları ile birlikte rutin uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan mekanik-elektronik- yazılımsal ve kromatografik problemler. Zamanla yarışan, kalite ve sonuç odaklı uygulamacılar için birtakım sıkıntılar doğurmaktadır. Problemlerin hızlı ve efektif olarak teşhis edilebilmesi ve çözüm üretilebilmesi bugün birçok işletmede zaman-maliyet-kalite gibi parametrelerin geri kazanımını sağlamaktadır.

 

Troubleshooting eğitimi ile likit yada gaz kromatografi sistemlerinde karşılaşılabilecek tüm problemlerin hızlı ve doğru tespit edilmesi ve çözümlenmesi ile ilgili yol haritaları oluşturmak, püf noktaları belirlemek ve performans arttırıcı aksiyonların alınabilmesini sağlamak başlıca amacımızdır.

 

EGiTiM KONULARI:

Troubleshooting stratejisinin belirlenmesi

LC & GC sistemleri için Troubleshoot Süreci
 
5 adımda problem tespit rehberi

Pompa, Faz, safsızlık , basınç ,kaçak problemleri
 
 Kromatografik cihaz modüllerinde elektronik ve mekanik problemler

Bağlantı ekipman problemleri,
 
Dedektör hassasiyet ve arıza kaynakları
 
Enjektör Kullanım hataları ve arızaları,
 
Numune hazırlık kaynaklı hata tespitleri,

Şartlandırma ve yıkama prosedürleri

Kromatografik hata tespit teknikleri

Performans test kriterleri ve uygulanması


WORK SHOP: Analitik kolon kaynaklı problemler (Seçim ve bakım prosedürleri)

CASE STUDY: Karşılaşılan problemlerin tartışılması ve çözümlenmesi