The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

LC-MS (Likit Kromatografi-Kütle Spektrometresi) ve Metot Optimizasyonu Eğitimi

 

KİMLER KATILMALI : Beşeri ilaçlar, Veteriner Tıbbi Ürünler, Kozmetik Ürünlerin testlerini yapan Laboratuarların çalışanları, Kalite Kontrol, ARGE Laboratuar çalışanları, GLP Laboratuari olmak isteyen laboratuarlarin calisanlari, yöneticiler ve geleceğin yönetici adayları.


Enstrümental Analiz uygulamalarını kullanmak isteyen kişiler, Bu konudaki teorik veya uygulama bilgilerini geliştirmek isteyenler, konuya ilgi duyan farklı alanlardan kişiler, laboratuvar çalışanları, kalite kontrol ve ar-ge çalışanları, enstrümental analiz personelleri, Teknisyen, uzman, araştırmacı ve yöneticiler. Biyokimya, biyoteknoloji,  farmakoloji, genetik, veterinerlik, toksikoloji gibi sektörlerden ilgili kimyager, mühendis, biyolog, eczacılar ve tüm ilgili calisanlar.

 

EGiTiMiN AMACI :

Enstrümental Analiz teknikleri günümüzde, analizlerde miktar tayini ve araştırma konularında nicel & nitel bulgular için en sık başvurulan tekniklerdir.

Kromatografik Cihazlar olarak adlandırılan Likit ve Gaz kromatografi Cihazları bugün farklı sektörden ortalama  her laboratuvarda enstürmental analiz için kullanılmaktadır.

Likit Kromatografi adına HPLC (FL,ECD,UV,DAD,RI,…)-İyon Kromatografi ve LC-MS sistemleri, Gaz Kromatografi adına GC (FID,NPD,ECD,TCD…)  ve GC-MS sitemleri günümüzde en sık başvurulan analiz sistemleri olmaktadır.

LC-MS/MS kütle spektrometresi günümüz laboratuvarlarında oldukça önemli bir yer arz etmektedir. Çok geniş bir spektrumda Kantitatif ve Kalitatif analiz imkanı veren hassas ve üstün teknolojiye sahip bu cihazlar, likit kromatografinin gelişim sürecindeki en yeni ve en modern temsilcisi durumundadır. Biyokimya, Gıda, Çevre, Tekstil, Boya, Toksikoloji , veterinerlik, ilaç gibi başlıca çalışma alanlarında rutin analizlerde çözüm olabilen LC-MS/MS teknolojisi, ayrıca verdiği 3 boyutlu data (zaman, absorbans ve kütle)  sayesinde araştırma merkez laboratuvarlarının olmazsa olmazı durumundadır.

 

Genel kromatografi teknikleri ve LC-MS çalışma prensipleri hakkında bilgiler vermek, bu cihazlar ile metot geliştirmek için ip uçları vermek ve bu sayede kimyasal analiz yapan veya konu ile doğrudan ilgilenen kişileri LC-MS/MS ve kromatografi konusunda uzman birer personel haline getirmek eğitimin başlıca amacıdır.

 

EGiTiMiN ICERiGi: 

Kromatografinin tanımı
Kromatografinin tarihçesi
Kromatografi ilkeleri ve sınıflandırmaları,
Kromatografik terimler ve açıklamaları,
Kromatografik sistemler ve uygulama alanları,
Kromatografik teknikler ve türleri,
Kromatografi yorumlama eğitimleri,
Kromatografinin Avantaj ve Dezavantajları,
LC-MS Tanım ve tarihçesi,
LC-MS/MS teki ayırma teknikleri, (Normal Faz, Ters Faz, İyon Değiştirme, , Kiral Ayırma)
Ayrım tekniklerinde kullanılan, mobil fazlar, Kolon dolgu maddeleri ve etkileşim türleri-Kolon kimyası
Ayrım tekniklerinin uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları,
LC-MS Modülleri, (LC-MS/MS  için temel gereksinim duyulan modüller ve tanımlamaları.)
Kütle dedektörleri, modelleri ve çalışma prensipleri.
MS optimizasyon ve kütle dedektörü ile metot geliştirme teknikleri
LC-MS pompaları, örnekleyiciler  ve dedektörler (çalışma prensipleri, türleri, kullanılan parçalar, uygulamaya yönelik bilgiler, uygun metot seçim rehberi, bakım prosedürleri, troubleshooting ve avantaj, dezavantajları.)
LC-MS/MS de analitik kolonlar: (Etkileşim türleri, çalışma prensipleri, dolgu maddeleri ve ticari isimlendirmeler, kolon türüne göre uygulama alanları, uygun kolon seçim rehberi,bakım prosedürleri, avantaj ve dezavantajlar.)
LC-MS de kullanılan  solventler (Mobile Phase Additives) (Mobil faz etkileri, uygun solvent seçimi ve hazırlama ip uçları ve örnekler)
LC-MS/MS te tarama ve spektrum yorumlama
LC-MS te tuning ve kalibrasyon işlemleri 
LC-MS/MS bakım prosedürleri. 

 

CASE STUDY: LC-MS de data yorumlama ve konsantrasyon belirleme (İntegrasyon parametreleri, kalibrasyon grafikleri, standart ekleme yöntemleri)

WORKSHOP: LC-MS/MS uygulamaları ve güncel gelişmeler