The Swiss Consulting

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

ISO 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu.

Icerik:

 


Giriş

 

Kapsam

 

Terimler ve tarifler

 

Genel Sartlar

 

Yapısal şartlar

 

Kaynak şartları

 

Proses şartları

 

Yönetim sistemi şartları

 

Genel yönetim sistemi dokümantasyonu

 

Dokümanların kontrolü

 

Kayıtların kontrolü

 

Yönetimin gözden geçirmesi

 

İç tetkikler

 

Düzeltici faaliyetler

 

Önleyici faaliyetler